Fornminnen

Holmöarna är rikt på fornlämningar. De äldsta lämningarna är från 300-talet när de första fiskarna började nyttja den då unga ögruppen för fiske och jakt. Ungefär 1000 år senare hade Holmön stigit upp så pass ur havet att de första familjerna bosatte sig permanent på ön. Ett tips är att ladda ner Riksantikvarieämbetets app Fornsök och gå på fornminnesjakt!